Всі публікації

Субота, 28 грудня 2013

ya kiyanin

Точніше сказати чому я за меценатів замість політики - тому що вони будували, а не ламали. Комуністи підривали церкви і зносили пам'ятники царю, нацоналісти тепер зносять пам'ятники Леніну і зривають зірки з воріт. Прийшли вандали, зруйнували-розламали, сказали, що відновили історичну справедливість і пішли. Мені от цікаво, що в МОЄМУ місті, де я народився, зростав і пам'ятаю багато чого, чого вже немає, ще історично несправедливо і що розламають завтра. Раз на рік ми сидимо над програмою соціально-економічного розвитку, і розподіляємо, що кому . На моїх очах не раз розгорялися дискусії, коли хтось просив грошей на відновлення - ремонт якогось об'єкта, а хтось з фінансистів намагався заперечити, що дешевше побудувати новий будинок. Іноді так, дешевше, але якщо це знакове місце, то на нього потрібно витрачати, скільки б воно не коштувало, тому що треба поважати пам'ять. Дуже важко іноді донести нашим бізнесменам, які приходять з "геніальним інвестпроектом" , що не потрібна його висотка на Подолі і що ні , це не "сарай" , а історична спадщина, і його не можна зносити, і до цього у будинку ще його онуки повинні ходити на екскурсії.

Поламали, що далі?

А далі знову включаються політики! Харківський губернатор збирає гроші на новий пам'ятник Леніна, глава Радміну Криму агітує за пам'ятник "Єдності України" , церква - за святу Варвару, місцеві депутати - за пам'ятник медикам, опозиція - за Бандеру і Махно. Поки свої пропозиції не озвучив сенатор Джон МакКейн і Володимир Жириновський, але не здивуюся, якщо у них теж є своє бачення, що зробити НАМ У НАШОМУ МІСТІ. І ось на цьому етапі у мене виникає почуття гострої історичної несправедливості. Чому за місто з тисячолітньою історією вирішують все кому заманеться? Кому тут жити, політикам чи людям?

Що робити?

Я пропоную киянам перестати вестися на маніпуляції і включатися в політичні дискусії. Це наше місто, і тільки міській громаді вирішувати кого або що вони хочуть бачити. І якщо активно включитися і показати, чого МИ хочемо, політики відчують своє місце. Треба взяти ініціативу на себе і самим вирішити, що ми хочемо бачити в своєму місті.

Моя думка як киянина, а не як чиновника

Свою думку і аргументацію до неї я озвучив раніше - я за меценатів Лазаря Бродського і Ніколу Терещенка. Тим більше, що є такі об'єкти, як КПІ, Національний художній музей, куди давали гроші обидві родини. Це моя думка не як чиновника КМДА, а як людини, яка народилася в Києві. У нас є пам'ятник засновникам Києва - Кию , Щеку , Хориву і сестрі Либідь. Але ми маємо і більш сучасну історію, 100 річної давнини, коли плеяда киян -бізнесменів настільки дбала про місто, що самі городяни називали їх батьками-засновниками Києва . І всі вони, я вважаю, недолюблені містом . У нас є пам'ятник Миколі Терещенко у дворі лікарні, є вулиці Терещенківська і Дегтярівська . Але при цьому у нас немає вулиці Бродського, на похорон якого прийшов практично весь Київ. Лазар Бродський, який будував лікарні, музеї, театри, училища, який побудував Бессарабський ринок для городян, набагато більш заслужена для міста людина, ніж більшість, якщо не всі політики . Але не те що вулиці, а навіть маленького переулочка в свою честь, він, виходить, що не заслужив. При цьому у нас є вулиця Патріса Лумумби, який не факт, що взагалі знав про існування Києва, є вулиці імені угорських комуністів Мате Залки і Лайоша Гавро, але немає вулиць Бібікова, Могилевцева, Ханенків. Поки ми, як кияни, не поважатимемо історію свого міста і людей, які дбали про його майбутнє, політики не будуть поважати нас, і будуть нав'язувати свою думку. Все просто. Давайте поважати себе.

ya kiyanin

Точнее сказать почему я за меценатов вместо политики - потому что они строили, а не ломали. Коммунисты взрывали церкви и сносили памятники царю, нацоналисты теперь сносят памятники Ленину и срывают звезды с ворот. Пришли вандалы, разрушили-разломали, сказали, что восстановили историческую справедливость и ушли. Мне вот интересно, что в МОЕМ городе, где я родился, рос и помню многое, чего уже нет, еще исторически несправедливо и что разломают завтра. Раз в год мы сидим над программой социально-экономического развития, и распределяем, что кому. На моих глазах не раз разгорались дискуссии, когда кто-то просил денег на восстановление-ремонт какого-то объекта, а кто-то из финансистов пытался возразить, что дешевле построить новое здание. Иногда да дешевле, но если это знаковое место, то на него нужно тратить, сколько бы оно не стоило, потому что надо уважать память. Очень трудно иногда донести нашим бизнесменам, которые приходят с "гениальным инвестпроектом", что не нужна его высотка на Подоле и что нет, это не "сарай", а историческое наследие, и его нельзя сносить, и к этом у дому еще его внуки должны ходить на экскурсии. 


Поломали, что дальше?
А дальше опять включаются политики! Харьковский губернатор собирает деньги на новый памятник Ленина, глава Совмина Крыма агитирует за памятник "Единству Украины", церковь - за святую Варвару, местные депутаты - за памятник медикам, оппозиция - за Бандеру и Махно. Пока свои предложения не озвучил сенатор Джон МакКейн и Владимир Жириновский, но не удивлюсь, если у них тоже есть свое видение, что сделать НАМ В НАШЕМ ГОРОДЕ. И вот на этом этапе у меня возникает чувство острой исторической несправедливости. Почему за город с тысячелетней историей решают все подряд? Кому здесь жить, политикам или людям? 

Что делать?
Я предлагаю киевлянам перестать вестись на манипуляции и включаться в политические дискуссии. Это наш город, и только городской общине решать, кого или что они хотят видеть. И если активно включиться и показать, чего МЫ хотим, политики почувствуют свое место. Нужно взять инициативу на на себя и самим решить что мы хотим видеть в своем городе. 

Мое мнение как киевлянина, а не как чиновника.
Свое мнение и аргументацию к нему я озвучил раньше - я за меценатов Лазаря Бродского и Николу Терещенко. Тем более, что есть такие объекты, как КПИ, художественный музей, куда давали деньги обе семьи. Это мое мнение не как чиновника КМДА, а как человека который родился в Киеве. У нас есть памятник основателям Киева - Кию, Щеку, Хориву и сестре Лыбидь. Но мы имеем и более современную историю, 100 летней давности, когда плеяда киевлян-бизнесменов настолько заботилась о городе, что сами горожане называли их отцами-основателями Киева. И все они, я считаю, недолюблены городом. У нас есть памятник Николе Терещенко во дворе больницы, есть улицы Терещенковская и Дегтяревская. Но при этом у нас нет улицы Бродского, на похороны которого пришел практически весь Киев. Лазарь Бродский, который строил больницы, музеи, театры, училища, который построил Бессарабский рынок для горожан, гораздо более заслуженный для города человек, чем большинство, если не все, политики. Но не то что улицы, а даже маленького переулочка в свою честь, он, выходит, не заслужил. Зато у нас есть улица Патриса Лумумбы, который не факт, что вообще знал о существовании Киева, есть улицы имени венгерских коммунистов Мате Залки и Лайоша Гавро, но нет улиц Бибикова, Могилевцева, Ханенко. Пока мы, как киевляне, не будем уважать историю своего города и людей, которые заботились о его будущем, политики не будут уважать нас, и будут навязывать свое мнение. Все просто. Давайте уважать себя.

Понеділок, 21 травня 2012

Залучити іноземних інвесторів в економіку Києва столична влада намагається шляхом проведення публічних заходів. Так, на Першому київському інвестиційному форумі в кінці березня презентувалася Стратегія розвитку Києва до 2025 р.
kcod

Зараз за підсумками форуму в роботі знаходяться близько 2,5 тис. проектів, повідомив Руслан Крамаренко, заступник голови Київської міськдержадміністрації (КМДА). До вересня по більшій частині цих проектів буде завершено техніко-економічне обґрунтування і тендерна документація, запевнив Крамаренко.

Також в інтерв'ю РБК-Україна він розповів про результати квітневого форуму венчурів з Кремнієвої долини в Києві.
kcod

Привлечь иностранных инвесторов в экономику Киева столичная власть пытается путем проведения публичных мероприятий. Так, на Первом киевском инвестиционном форуме в конце марта презентовалась Стратегия развития Киева до 2025 г.


Сейчас по итогам форума в работе находятся около 2,5 тыс. проектов, сообщил Руслан Крамаренко, замглавы Киевской горгосадминистрации (КГГА). К сентябрю по большей части этих проектов будет завершено технико-экономическое обоснование и тендерная документация, заверил Крамаренко.
Также в интервью РБК-Украина он рассказал о результатах апрельского форума венчуров из Кремниевой долины в Киеве.

Понеділок, 16 квітня 2012

gkhАвтор: Александр АЛФЕРОВ

Предложение - создать Центр проектного менеджмента. Для этого предложить общественным организациям Киева приобщиться к решению проблем города путем поиска внебюджетных средств для него, отобрать из общественных организаций лучших фондрейзеров и создать центр, который ищет для городской власти внебюджетные средства - гранты, доноры, техническая помощь, но не в форме дотационного коммунального предприятия, а когда сам центр является результатом выигранного проекта. Фондрейзеры могут совмещать работу в своей общественной организации и при ЦПМ, получать по проекту зарплату, а также быть ближе к власти и рассказывать о своих инициативах, а власти - дополнительные средства из проектов без вложений.
gkh

Автор: Олександр АЛФЬОРОВ 

Пропозиція - створити Центр проектного менеджменту. Задля цього запропонувати громадським організаціям Києва долучитись до вирішення проблем міста шляхом пошуку позабюджетних коштів для нього, відібрати з громадських організацій кращих фондрейзерів і створити центр, який шукає для міської влади позабюджетні кошти - гранти, донори, технічна допомога, але не у формі дотаційного комунального підприєммства, а коли сам центр є результатом виграного проекту. Фондрейзери зможуть поєднувати роботу в своїй ГО і при ЦПМ, отримувати з проекту зарплату, а також бути
ближчими до влади і розказувати про свої ініціативи, а владі - додаткові кошти з проектів без жодних вкладень).

Середа, 11 квітня 2012

<iframe width="420" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/Lh1OOKzrHoQ" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Понеділок, 02 квітня 2012

x 75977b25

Авторская колонка Руслана Крамаренко на Украинской правде

Сегодня стартовал проект «Карта киевлянина». За десять дней первые карточки получат многодетные семьи, а уже с сегодняшнего дня первых претендентов на карту районные управления соцзащиты по телефону приглашать прийти и заполнить необходимые анкеты. «Телефонная очередь» создана для того, чтобы избежать очередей на местах - человеку назначают время, и она сразу попадает к соответствующему специалисту. Знаю, что внедрение проекта будет иметь широкий резонанс, и в нас будет много вопросов. Поэтому заранее попробую эти вопросы снять.

x 75977b25

Авторська колонка на Українській правді

Сьогодні стартував проект «Картка киянина». За десять днів перші картки отримають багатодітні родини, а вже з сьогоднішнього дня перших претендентів на картку районні управління соцзахисту по телефону запрошуватимуть прийти та заповнити необхідні анкети. «Телефонна черга» створена для того, щоб уникнути черг на місцях – людині призначають час, і вона одразу потрапляє до відповідного спеціаліста. Знаю, що впровадження проекту матиме широкий резонанс, і до нас буде багато питань. Тому заздалегідь спробую ці питання зняти.

Четвер, 22 березня 2012


kkkУ минулому році місто заявило про плани розглянути можливість підвищення зарплат соціальним працівникам. Чи передбачено в міськбюджеті на 2012 таке підвищення?


У бюджеті Києва на 2012 рік видатки на оплату праці з нарахуваннями працівників установ соціального захисту та забезпечення враховані в обсязі 212 900 000 гривень - це більше на 59,2 млн гривень, ніж у 2011 році.
kkkВ прошлом году город заявил о планах рассмотреть возможность повышения зарплат социальным работникам. Предусмотрено ли в горбюджете на 2012 такое повышение?

В бюджете Киева на 2012 год расходы на оплату труда с начислениями работников учреждений социальной защиты и обеспечения учтены в объеме 212,9 млн гривен - это больше на 59,2 млн гривен, чем в 2011 году.

Вівторок, 20 березня 2012

93899Автор: Дмитрий Мельниченко

Идея проекта заключается в том, что на остановках маршрутного транспорта (а при необходимости в других необходимых местах) будут установлены информационные стенды (экраны), на которых будет изображение карта города в РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ и где будет отображаться вся информация о муниципальном транспорте - отметками на карте будут отмечены маршрутки, автобусы, троллейбусы, трамваи, ближайшие к остановке, скорость их движения, или время стояния в пробках, ориентировочное время прибытия на остановку, также будет отображаться загруженность дорог.

93899

Автор: Дмитро МЕЛЬНИЧЕНКО

Ідея проекту полягає в тому, що на зупинках маршрутного транспорту (а при необхідності в інших необхідних місцях) будуть встановлені інформаційні стенди (екрани),на яких буде зображення карта міста в РЕАЛЬНОМУ ЧАСІ і, де буде відображатись вся інформація щодо муніципального транспорту – відмітками на карті будуть відмічені маршрутки,автобуси,тролейбуси,трамваї, найближчі до зупинки,швидкість їх руху,або час стояння в заторах, орієнтовний час прибуття на зупинку, також буде відображатись завантаженість доріг.

Понеділок, 19 березня 2012

led-tunnel-light-1Як відбувається підготовка до березневого бізнес-форуму? Скільки проектів і на яку суму вже відібрано? Які проекти можна виділити, в плані першочергової необхідності для реалізації?

Програмою Форуму передбачено презентувати чотири якірних проекти: будівництво четвертої лінії Київського метрополітену в напрямку житлового масиву Вигурівщина-Троєщина (реалізація проекту 2012-2018), будівництво парковок, будівництво міжнародного ділового району "Київ-Сіті" (реалізація проекту 2012-2022), реалізація інноваційного парку BIONIC HILL.
led-tunnel-light-1Как идет подготовка к мартовскому бизнес-форуму? Сколько проектов и на какую сумму уже отобрано? Какие проекты можно выделить, в плане первоочередной необходимости для реализации?

Программой Форума предусмотрено презентовать четырех якорных проекта: строительство четвертой линии Киевского метрополитена в направлении жилого массива Выгуровщина-Троещина (реализация проекта 2012-2018), строительство парковок, строительство международного делового района "Киев-Сити" (реализация проекта 2012-2022), реализация инновационного парка BIONIC HILL.

Четвер, 15 березня 2012

Як у плані виконання бюджету стартував 2012 рік? Чи можна із впевненістю казати про те, що бюджет в 2012 буде виконано?

Как, в плане выполнения бюджета, стартовал 2012 год? Можно ли с уверенностью говорить о том, что бюджет в 2012 будет выполнен?

Субота, 18 лютого 2012

komment
Заступник голови Київської адміністрації розповів «Коментарям» про майбутнє ларьків і парковок. І - хто побудує метро на Троєщину

Затверджено бюджет Києва на 2012 рік. Вилучення коштів до держбюджету складають всього 2,3 млн. грн. У 2011 році цей показник становив 1,5 млрд. грн. Проте також було і вилучення до держбюджету половини коштів від прибуткового податку. Очевидно, що щось суттєво змінилося у відносинах міської та центральної влади - причому на тлі далеко не кращого становища в економіці. Чим викликані такі маленькі вилучення?

Неділя, 29 січня 2012

Народився 2 жовтня 1978 року в Києві у родині військового.
Батько - Михайло Григорович з 1973 по 1987 рік служив старшим прапорщиком в автобаті, в 1986 році брав участь в евакуації населення та ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС (з 2 травня був на місці аварії в епіцентрі подій). У 1987 році батька перевели до Німеччини, де він служив у військах ППО. Там ми змінили два військових містечка – три роки жили у гарнізоні міста Мерзебург в 30 км від Лейпцига, а потім ще два роки в Альтенбурзі під містом Хемніц.
У Німеччині на службу брали і дружин військових, і мама, Світлана Миколаївна, майже чотири роки служила на пункті зв'язку ракетно-зенітного дивізіону.
У 1992 році ми повернулися до України. Я вступив до Суворовського училища, але потім переїхав з батьками до Кременчука, де тато до 1994 року служив у військовій бригаді.

У 1995 році вступив до Кременчуцького державного політехнічного інституту за фахом менеджер-економіст. У цей же час пішов працювати ревізором-інспектором відділу планування доходів та бюджету Кременчуцького фінансового відділу райдержадміністрації, а з часом став виконуючим обов’язки начальника цього відділу.
Робота на держслужбі дала змогу отримати необхідні навички і досвід, і в 1998 році я став працювати помічником першого заступника голови правління «Укртатнафта».

У 2000 році я повернувся до Києва.

А вже після закінчення інституту, у 23 роки сам став заступником голови правління ЗАТ «Кременчуцька нафтова компанія» (Кременчуцький НПЗ). Тоді у моєму підпорядкуванні майже 4,5 тисячі працівника та ще 8 тисяч у афілійованим компаніях. То була велика відповідальність та серйозний виклик – мені, молодому менеджеру довірили величезний шмат роботи, і треба було будь що виправдати цю довіру. Паралельно вступив до аспірантури свого рідного вишу, та вивчав економіку промисловості.
За рік я став заступником директора «Укртатнафта-Центр», групи компаній АТ «Татнефть» України, пізніше - генеральним директором ТОВ «Вік Ойл», групи компаній «VIK OIL». У 2003 році, коли почав співпрацю з компанією, її мережа налічувала 12 АЗС зі штатом у 200 осіб, а капіталізація становила $20 млн. За чотири роки це вже була розгалужена мережа зі 118 АЗС по всій Україні, а капіталізація компанії збільшилась у 30 разів.

У 2007 році почався новий етап кар’єри – Олександр Попов був призначений міністром щойно створеного Міністерства житлово-комунального господарства і запросив мене до своєї команди. Обов’язки ті ж самі – формування бюджету галузі, розробка ефективних механізмів у сфері тарифної політики та ціноутворення, управління зовнішньоекономічної діяльності та міжнародних зв’язків. Півроку був першим заступником міністра. Нове коло інтересів спонукало вивчати регіональну економіку – у 2009 році я вступив до Харківської національної академії міського господарства, наразі є слухачем аспірантури зі спеціальності «Розвиток продуктивних сил та регіональна економіка», закінчив роботу над кандидатською дисертацією і готуюсь до її захисту восени.
У червні 2010 Олександр Попов був призначений першим заступником голови Київської міської державної адміністрації та запросив перейти працювати з ним. Тут коло обов’язків значно розширилось – спочатку мені навіть здалось, що усі попередні роки у порівнянні з роботою тут, я відпочивав. За день через мої руки проходить дві-три сотні документів, а ще треба постійно тримати руку на пульсі – у мене в підпорядкуванні знаходиться вісім головних управлінь, і всі потребують постійного діалогу. Але щодо досвіду, тут можна зараховувати рік за два :-)

Одружився у 1999 році, за рік народилась старша дочка Каріна, а у 2005 році – Сніжана.
Дружина Анна – підприємець. Вільний від роботи та родинних справ час присвячує хобі – займається дизайном предметів інтер’єра. Молодша донька, як і мама, творча натура – займається танцями і хореографією. А старшу, як і мене, більше приваблює спорт. Каріна грає у теніс та баскетбол. Я ж багато років займався дзюдо, пізніше став захоплюватись аквабайком – у 2010 році, ще працюючи у МінЖКГ, посів третє місце у міському чемпіонаті з аквабайку.

Вівторок, 24 січня 2012

Субота, 07 січня 2012

28 9670_2

Київська міська державна адміністрація спільно з Фондом Олександра Кардакова «Освітні Ініціативи» започаткувала конкурс проектів з розвитку Києва для старшокласників та студентів.

П'ятниця, 06 січня 2012

Kramarenko portret

Я пропоную вам стати постійними гостями моєї сторінки та взяти активну участь у майбутньому нашого міста та країни.

Знаю, що іноді бюрократичні перепони не дають змоги донести до адресата гарну ініціативу, цікаву пропозицію чи якесь влучне зауваження.

Хочузламати цю систему хоча б у тих сферах, на які я можу впливати та розпочати у цьому розділі конструктивний діалог з усіма небайдужими.

Готовий розглянути усі пропозиції, які ви можете розмістити на цьому сайті чи надіслати електронною поштою та по можливості втілити їх у життя. Крім того, буду розміщати тут свої ініціативи, адже хочу знати думку громадськості і разом з вами обирати оптимальне рішення. Хочу підкреслити, що це не є офіційні ініціативи мене, як чиновника - це мої ініціативи як громадянина, і не обов'язково, що всі вони будуть втілені у життя. Першочергова ціль почути ваши думки щодо цих ідей, а також почути ваші пропозиції. Сподіваюсь, що ця сторінка стане віртуальним інкубатором генерації ідей та рішень, що зможуть змінити наше майбутнє на краще)))

Чекаю від вас цікавих пропозицій та конструктивної критики. Дякую!

П'ятниця, 23 грудня 2011

investment

Україна - ризикове місце для інвестицій. Тут можна збагатитися за рахунок високої прибутковості проектів. Але можна і прогоріти через слабкий захист приватної власності. У рейтингу Світового банку за легкістю ведення бізнесу Україна на 152-му місці з 183-х. До того ж Європу лихоманить через кризу в Греції, а США ніяк не оговтається після проблем з іпотекою. І гроші течуть в еталон надійності - американські боргові папери, а не в країни, що розвиваються, до яких відноситься і Україна. Чи легко в таких умовах працювати з інвесторами, розповів Руслан Крамаренко, заступник голови Київської міської держадміністрації.

article

Сьогодні Київ успішно завершив випуск єврооблігацій на міжнародних ринках капіталу, розпочатий ще на початку року, на суму $300 мільйонів із процентною ставкою 9,375% річних та строком погашення 11 липня 2016 року. Оцінюючи загальні умови, що існували на момент виходу Києва на міжнародний ринок ми вважаємо цей випуск успішним. Поясню чому.

Tiefgarage

Заступник голови Київської міської державної адміністрації (КМДА) Руслан Крамаренко розповів в інтерв'ю РБК-Україна про плани погашення зовнішніх боргів столиці, а також про намір київської влади збудувати в центрі і на околиці міста багатоповерхові паркінги, закупити сучасний електротранспорт і подбати про відродження культурних об'єктів міста. Крім того, Крамаренко розповів про причини звільнення колишнього начальника Головного управління внутрішньої торгівлі та побутового обслуговування населення КМДА Ігоря Шовкуна і про плани створення 40 соціальних магазинів.

foto

Заступник голови КМДА Руслан Крамаренко розповів про вигоди центру, який значно скоротить період оформлення документів

img 606X341_2411m-economy-eurozone-crisis

Київ розмістив п'ятирічні єврооблігації. Книга заявок на київські євробонди закрилася близько половини п'ятої четверга. Після цього заступник голови Київської міської державної адміністрації (КМДА) Руслан Крамаренко уточнив «і» деталі розміщення цінних паперів. Прибутковість паперів склала 9,375% річних, трохи нижче спочатку заявленої

Ексклюзивне інтерв'ю інформаційному агентству "Українські новини"

За січень-березень доходи загального фонду міського бюджету Києва становили 1 млрд 874,7 млн гривень (92,5% від плану). Олександр Попов казав раніше про те, що припускає невиконання бюджету, Ви ж казали, що бюджет буде виконано на 100%. Все-таки, які прогнозні дані щодо виконання?

Авторська колонка на Українській правді

Місто VS Політика

З середини квітня в Києві, Чернівецькій, Харківській областях та в Криму стартує експеримент. Влада замінить пільги, на які мають право деякі категорії громадян, грошовою компенсацією. Гроші «капатимуть» на електронні соціальні картки, які вводять замість звичних паперових посвідчень пенсіонера, інваліда, ветерана або чорнобильця. Розпочнеться експеримент з транспорту. Наприклад, якщо на одного пільговика в день покладено 4 грн. транспортних витрат, то за місяць на його картку надійде близько 120 грн. За словами віце-прем'єра з соціальних питань Сергія Тігіпка, до 2014-2015 років досвід цих регіонів буде поширений на всю країну. Нагадаємо, що в Росії спроба монетизації пільг провалилася. У 2005 році російські громадяни масово виступили проти. Що важливіше для українських пенсіонерів, ветеранів та інвалідів - пільги або реальні гроші - розбирався Weekly.ua.

Заступник голови КМДА Руслан Крамаренко в інтерв'ю порталу «Київ. Коментарі» розповів про перспективи участі Києва в діяльності банку« Хрещатик ». А також про те, що в столиці Україні хочуть побудувати Діснейленд і що приїжджі вже найближчим часом будуть платити за все в Києві більше, ніж кияни.

zhulany

Заступник голови Київської міськадміністрації Руслан Крамаренко розповів про умови мирової угоди c інвестором аеропорту «Жуляни» і як землетрус в Японії відіб'ється на темпах будівництва метро на Троєщину

Міська влада обіцяє, що соціальні сорти борошняних виробів не подорожчають.
Наша редакція розпочинає серію прямих ліній з керівниками міста. Вже найближчим часом в редакції «Комсомолки» побувають перші особи столиці. У телефонному режимі читачі зможуть задати свої питання міському керівництву. Першим в прес-центрі «КП» побував головний економіст столиці РУСЛАН КРАМАРЕНКО.

Ексклюзивне інтерв'ю заступника голови Київської міськадміністрації Руслана Крамаренка інформаційному агентству «Інтерфакс-Україна»

 

У планах столичної влади в наступному році оновити близько 2 000 ліфтів, провести величезну кількість ремонтів у під'їздах тих будинків, де створюється Товариство співвласників багатоквартирних будинків. Крім того, ввести в експлуатацію близько 1,5 мільйонів квадратних метрів житла в Києві і чотири садка. Зі школами в основному обійдуться реконструкцією, але трохи таки почнуть будувати. Оновлення транспортного складу буде помітно до 2012 року, але маршрутки повністю так і не зникнуть зі столичних доріг.

 

Верховна рада затвердила держбюджет на 2011 рік, не розглянувши жодну з двох тисяч поправок депутатів. Невдовзі президент підпише цей документ.
Паралельно регіони і міста узгоджують показники місцевих бюджетів з макроекономічною базою державного фінплану.
Вихідцю з Партії регіонів, недавно призначеному на посаду Київської міської держадміністрації Олександру Попову не вдалося відстояти інтереси міста і зменшити розмір традиційний щорічних вилучень з бюджету Києва. У 2011 році столиця віддасть державі 8 250 мільйонів гривень - на 30% більше, ніж у 2010 році. Фіскальні плани столичної влади на 2011 рік свідчать, що країна досі у кризі. Ключові завдання місцевої влади - реструктуризація боргів попередніх періодів і залучення нових позик для фінансування поточних проблем. Очевидно, що місту не вистачить ресурсів для реалізації гучно анонсованих ініціатив - реформи ЖКГ і масштабного будівництва інфраструктурних об'єктів. Про столичні гроші "Економічній правді" розповів заступник голови Київської міської державної адміністрації з питань бюджету та фінансів Руслан Крамаренко.

Минулого тижня представники Київської міської державної адміністрації з робочим візитом відвідали Мюнхен – німецьке місто-побратим Києва. Про те, як німецький досвід можна застосувати в нашій столиці, розповів заступник голови КМДА Руслан Крамаренко.

У Київській міській держадміністрації (КМДА) очікують, що бюджет міста цього року не буде виконаний на 23%. Про те, чому столична влада не може отримати бездефіцитний бюджет і як вона має намір вирішувати цю проблему, кореспондентам видання Марії Цатурян і Руслану Чорному розповів заступник голови КМДА РУСЛАН КРАМАРЕНКО.

Нещодавно Київською міською державною адміністрацією було оновлено склад конкурсної комісії із залучення інвесторів. До нового складу постійно діючої конкурсної комісії із залучення інвесторів до фінансування будівництва, реконструкції, реставрації суб'єктів житлового та нежитлового призначення, незавершеного будівництва, інженерно-транспортної інфраструктури ввійшли представники депутатського корпусу від різних політичних сил і керівники структурних підрозділів КМДА у сферах містобудування, земельних відносин, економіки та комунальної власності. Очолив комісію заступник голови Київської міської державної адміністрації Руслан Крамаренко. Із запитаннями, як проводитимуть конкурси і на що очікувати місту найближчими роками, ми звернулися до Руслана Крамаренка.

Заступник голови КМДА з економічних питань розповів «Газеті ...» про свої погляди на фінанси

Серед новопризначених заступників голови КМДА Руслан Крамаренко, мабуть, одна з найбільш ключових фігур. Він відповідає за економічні та фінансові справи столиці, і саме від його майстерності залежить фінансовий добробут міста. «Газета ...» зацікавилася, якими принципами щодо грошей керується людина, в чиїх руках виявився столичний бюджет.

Міністерство з питань ЖКГ стало справжньою "кузнею кадрів" для київської мерії. Після призначення Олександра Попова на посаду першого заступника мера Києва на Хрещатик, 36 прийшли кілька його соратників. У їх числі і нинішній заступник глави Київської міської держадміністрації Руслан Крамаренко. Про те, хто його "переманив" до київської мерії, про непросту "спадщину", яка дісталася йому від попередників, і плани на майбутнє чиновник розповів в ексклюзивному інтерв'ю кореспонденту ЛІГАБізнесІнформ.

 

Інтернет-конференція заступника голови Київської міської державної адміністрації Руслана Крамаренка з наступних питань:
- Як виконується бюджет міста, які перспективи на наступний рік?
- Чи будуть підніматися тарифи?
- Що буде з МАФами у Києві?
- Як будуть проводитися інвестиційні конкурси і земельні аукціони і хто буде в них брати участь?
- Яка доля чекає комунальні підприємства Києва, скільки з них буде ліквідовано?

 

Інтерв'ю газеті "Вечірній Київ"

- На якій стадії зараз перебуває проект бюджету столиці на 2011 рік?
- Нині працює робоча група, і КМДА намагається разом з урядом сформувати бюджет у тих рамках, що є реальними для його виконання. Ми повинні отримати можливість перевиконати бюджет. Безумовно, необхідно також максимально використовувати наявний потенціал і одержати всі надходження ще протягом цього року, а наступний бюджет навіть перевиконати. У новому Бюджетному кодексі йдеться про те, що у випадку перевиконання бюджету 50% засобів буде спрямовано органові або організації, що забезпечила таке перевиконання.

Київська міська державна адміністрація розпочала розробку міського бюджету на 2011 рік. Завдання перед міською владою стоїть непросте — з одного боку наступний рік повинен бути ударним щодо підготовки до Євро-2012, з іншого — місту потрібно буде повертати кредити, взяті в попередні роки. Про те, яким чином вирішуватимуть ці питання і як місто планує залучати додаткові кошти, в інтерв'ю газеті "Хрещатик" розповів заступник голови Київської міської державної адміністрації Руслан Крамаренко.

Новопризначений заступник голови Київської міської державної адміністрації Руслан Крамаренко прийшов у мерію з МінЖКГ слідом за Олександром Поповим. У київській адміністрації він буде курирувати ті ж питання, що і в міністерстві. Під свою опіку він отримав чотири головних управління - Головне фінансове управління, ГУ внутрішнього фінансового контролю та аудиту, ГУ економіки та інвестицій і ГУ земельних ресурсів. Про те як він буде будувати подальшу роботу з цих напрямків, Руслан Крамаренко розповів в ексклюзивному інтерв'ю КіевVласті.

Вівторок, 20 грудня 2011

Заступник голови Київської міської державної адміністрації

Телефон: 044 234-41-08 (приймальня)
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Понеділок, 19 грудня 2011

Schools

Вже не перший рік українські науковці наголошують, що наука стрімко старішає, що до них не йде молодь, що відбувається різке падіння популярності і привабливості природничо-наукових і технічних спеціальностей. Ми постали перед реальною небезпекою залишити високотехнологічні галузі промисловості без якісного інтелектуального супроводу.